Reklama
 
Blog | PRESSEUROP.EU Aktuality z Evropy

EU-Velká Británie: Regulace není byrokracie

Poté, co britská vláda zveřejnila 15. října zprávu o unijní byrokracii, spílají místní euroskeptici Bruselu víc, než kdy předtím. Nicméně ne veškerá byrokracie je špatná. Lidé se musí naučit rozlišovat mezi nesmyslnou administrativní zátěží a efektivní regulací na ochranu pracujících.

Byrokracie nebo regulace? Mezi těmito dvěma termíny musíme umět rozlišovat. O byrokracii nikdo nestojí – už samotné slovo naznačuje, že je jí příliš. Regulace je ale něco jiného. Na rozdíl od byrokratických průtahů, regulace není jednoznačně dobrá nebo špatná. Někdy je lepší, někdy horší a většinou je kombinací obou. Všechno záleží na tom, jak a co se snažíme regulovat.

Diskutovat o regulaci je určitě prospěšné. Pokud se ale v této debatě už od začátku používá výhradně slovo byrokracie, vzniká podezření, že jde o pokus zbavit se nejen té špatné, ale i té prospěšné.

Hledání rovnováhy

Zpráva o byrokracii v EU, kterou v úterý zveřejnila britská vláda, je toho dokladem. Jelikož byrokratické zátěži nefandí nikdo, požadavky autorů zprávy, pracovní skupiny zaměřené na otázky obchodu a podnikání, se na první pohled zdají být zcela logické. Jakmile se však člověk ponoří do zprávy hlouběji, situace vypadá poněkud komplikovaněji. Problémy, které autoři kritizují, se totiž netýkají byrokracie, ale spíš hledání kompromisu mezi ekonomickými zájmy zaměstnavatelů a ochranou bezpečnosti zaměstnanců.

Reklama

Například pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti mohou být pro malé a středně velké podniky skutečně tak složitým úkolem, jak zpráva tvrdí. Zabraňují však také mnoha zbytečným úrazům a pracovním rizikům, možná i úmrtím. Debata se musí snažit najít mezi oběma stranami rovnováhu. To stejné platí o mnoha dalších oblastech regulace, kterými se pracovní skupina zabývala – o ochraně dat, nefinančním reportingu, učňovských místech, těhotných ženách, pracovní době a zaměstnancích pracovních agentur. O každé z těchto oblastí lze oprávněně vést debatu.

Nová pravidla za stará

Naopak naházet je všechny do jednoho pytle s nálepkou „byrokratické průtahy“ je jednoduše zavádějící. Navíc to zkresluje náš pohled na EU. Ačkoliv by nás to vzhledem ke způsobu, jakým se v Británii tato debata vede, nikdy nenapadlo, regulace EU, na kterou se obyčejně díváme skrz prsty, je v mnoha (ač ne ve všech) případech úspěšnou snahou věci zjednodušit, nikoliv komplikovat. Nahrazuje totiž 28 jednotlivých národních systémů jediným. Kdyby EU některé věci neregulovala, musely by tak činit všechny národní vlády. Každá svým vlastním způsobem.

To, že se debata o Evropě zjednoduší na pouhé strašení byrokracií, přináší pravicovým stranám velkou politickou výhodu. Na tom, že byrokracie je příliš, se totiž shodnou tři čtvrtiny všech obyvatel EU. Není pochyb o tom, že byrokratická zátěž je skutečný problém. To koneckonců přiznává i Evropská komise, která nedávno přijala britský a německý nápad zbavit se při přijetí nového pravidla alespoň jednoho starého. Také levicové strany musí proti byrokracii tvrdě zakročit. To nám ale nedává právo omezovat pod záminkou tohoto boje sociální ochranu pracujících.